Start & Kennismaking

Zo werkt Scrum bij Impres

Wekelijks doen we bij Impres meerdere projecten voor klanten uit verschillende branches. Dit doen wij met Scrum, omdat we hiermee de beste resultaten voor onze klanten kunnen behalen. Meedenken, volledige focus en snel zichtbaar resultaat zijn slechts een paar voordelen van onze manier van werken. Graag nemen we je mee in de stappen om ook jouw project tot een succes te maken.

Start & Kennismaking

Impres, interessante club!

Je hebt via je netwerk van ons gehoord of hebt ons gevonden via een zoekmachine. Je bent geïnteresseerd in wat wij voor jou kunnen betekenen.

Start & Kennismaking

Persoonlijke demonstratie

We luisteren graag naar jouw uitdagingen en hoe wij je daar het beste mee kunnen helpen. We doen een eerste verkenning van de strategie en wensen. We vertellen dat we werken met Scrum en hoe dat werkt.

Start & Kennismaking

Enthousiast?

Je bent alleen nog maar enthousiaster geworden over samenwerken en wilt een voorstel.

Start & Kennismaking

Jouw situatie doorgronden

We nodigen je graag uit bij ons op kantoor in Zwolle voor een brainstormsessie met 3 of 4 collega’s van verschillende disciplines. Zij willen ‘alles’ van je weten. Wat je grootste uitdagingen zijn, processen, marktomstandigheden, waar loop je in de huidige oplossing tegenaan? Wat zijn je ambities, doelen en dromen? Een dergelijke sessie duurt meestal tussen de 2 en 4 uur.

Deze brainstorm noemen we een Event Storming Sessie. Het is voor ons heel belangrijk om jouw wensen te kunnen inschatten binnen jouw professionele context.

Start & Kennismaking

Actief meedenken in ons voorstel

Op basis van de vorige sessie maken we een inschatting over de complexiteit van de gewenste oplossing. We schatten het aantal sprints dat we nodig hebben om de beste oplossing te bedenken en ontwikkelen. We denken actief met je mee over de beste oplossing met de best value for money, dat zie je terug in ons voorstel. Graag maken we een aanvullende afspraak om ons voorstel toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Het proces

Sprints inplannen

Ons voorstel is akkoord. Dat is altijd feest, ook omdat we blij zijn met elke nieuwe klant, maar vooral omdat we jouw project Scrum mogen uitvoeren. Dat betekent dat we functionaliteit bouwen om veel toegevoegde waarde te creëren en niet omdat het op jouw programma van eisen staat.

Met Scrum halen we, samen met jou, het beste in ons naar boven. Dat ga je terugzien in de oplossing! De sprints worden, uiteraard in nauw overleg met jou, ingepland.

Het proces

Scrum training

Je krijgt een korte Scrum Training en we leggen uit wat jouw rol als opdrachtgever inhoudt. De rol van de Product Owner, afgekort PO, is een belangrijke rol in het team: de PO bepaalt wat er wordt uitgevoerd (de lijst met wensen) en het moment wanneer dat gebeurt (de prioriteit). Jij werkt samen met onze PO aan het optimaliseren van de waarde. Daarmee is jouw allerbelangrijkste taak het optimaliseren van de waarde van de oplossing die wij voor jou bouwen. Dat uit zich concreet in de volgende taken:

 • Je draagt jouw visie uit die je hebt voor jouw markt en de beoogde oplossing naar het team (en je achterban).
 • Je legt uit wat de markt- en gebruikersomstandigheden zijn.
 • Je maakt samen met onze Product Owner en het team de Product en de Sprint backlog.
 • Je licht toe wat de toegevoegde waarde is van elke backlog item.
 • Je prioriteert de items op de backlog samen met onze Product Owner.
 • Je test en accepteert de opgeleverde backlogitems.
 • Je monitort de voortgang en het behalen van het sprintdoel.
 • Je communiceert over het verloop van de sprints, en houdt je achterban aangehaakt.

Je staat er natuurlijk niet alleen voor. In deze training leren wij je stap voor stap wat deze taken inhouden en hoe je ze het beste kunt uitvoeren. Bovendien kun je voorafgaand en tijdens het project op ondersteuning van onze Product Owner rekenen.

Het proces

Jouw wensen definiëren op de Backlog

Voorafgaand aan de sprint gaan we jouw eisen en wensen nader bespreken.

Een heel belangrijk aspect binnen scrum is de laagdrempelige maar directe face-to-face communicatie. Oplossingen worden sneller bedacht als er open over wordt gepraat en gediscussieerd. We doen dat dus ook uitvoerig. We willen niet alleen begrijpen wat jouw wensen inhouden, maar ook het waarom ervan. We willen de vraag achter de vraag stellen. We zijn geïnteresseerd in jouw uitdagingen, problemen, en jou kansen! De oplossingen bedenken we samen. Je maakt daarmee gebruik van onze jarenlange ervaring in het realiseren van slimme oplossingen.

Op basis van deze sessie ontstaat er een backlog. We maken samen de eerste backlogitems. Dit kunnen zogenaamde user stories (gebruikersverhalen) zijn. We gebruiken hiervoor een online tool: Jira.. Hier hebben jij en het team toegang toe. Uiteraard kun je ook je achterban toegang geven tot jullie backlog in Jira.

Het proces

Jouw wensen inschatten met Planning Poker

In sommige gevallen nodigen we je uit om te komen pokeren. Planning Pokeren wel te verstaan. Soms is dit een aparte sessie. Soms wordt dit gedaan bij de Backlog Refinement.

Voor jou als opdrachtgever is het van belang om te weten hoe ‘groot’ een backlogitem is. Kost het 5 mandagen om iets te realiseren, of 5 minuten? Dat kan de reden zijn om een backlogitem bovenaan te zetten, of juist niet.

We schatten met zogenaamde Story Points. Deze punten werken als relatieve grootheden. Een backlogitem dat 2 punten krijgt, is 2x zo ingewikkeld als een backlogitem van 1 punt en kost dus grosso modo de helft van het andere backlogitem van 2 punten. We schatten dus samen met jou de complexiteit en geven daarmee een indicatie van de werklast van een backlogitem ten opzichte van andere backlogitems. Zo schatten we het belangrijkste gedeelte van de backlog in.

Je bent aanwezig bij het inschatten van de sprint. Dit doen we aan de hand van Planning Poker kaarten. Wanneer er grote verschillen zijn in de schattingen van de teamleden, wordt dat onderling en met jou besproken om verschil in interpretatie zoveel mogelijk te elimineren. Je kunt aan de hand van van de schattingen desgewenst anders prioriteren in de stories.

Het proces

Huiswerk: Backlog aanvullen

Het begin van de backlog is er, maar deze is nog niet af. Waarschijnlijk heb je meer eisen en wensen. Daarnaast wil je waarschijnlijk de backlog ook doornemen met mensen uit je achterban. Dat is dan ook jouw huiswerk. Ook voor Scrumprojecten bij Impres geldt, hoe beter jouw voorbereiding hoe beter het resultaat.

Concreet kun je zelf de volgende voorbereidingen treffen:

 • Verdiep je in de werkmethode Scrum en in de bijbehorende termen. Als je deze website goed doorleest en de gebruikte termen snapt, ben je op de goede weg!
 • Neem je rol als opdrachtgever zeer serieus. We kunnen niet genoeg herhalen dat je als opdrachtgever in grote mate bijdraagt aan het succes van een sprint.
 • Vul de Backlog aan met alle wensen die je kunt bedenken. Prioriteer ze zorgvuldig.
 • Moet er een koppeling gemaakt worden? Zorg ervoor dat wij tijdig de beschikking hebben over documentatie.

Jij bent de opdrachtgever, maar wellicht wil je bij bepaalde beslissingen ook andere stakeholders betrekken. Zorg er wel voor dat jij als opdrachtgever de doorslag geeft voor de items in de sprint en niet iemand anders.

Het proces

Ready? Set! Go!

Het echte werk gaat beginnen. Welkom voor de sessies bij ons op kantoor. Onze mensen zijn vakmensen met veel passie en liefde voor hun vak en hun klanten. Je kunt de dagen dat er sessies plaatsvinden bij ons op kantoor werken. Wij voorzien je van een sta/zitbureau, biologische lunch en lekkere koffie.

De sprint begin met de Sprint Planning.

Het proces

Sprint Planning

De zogenaamde Sprint Planning is een officieel Scrum Event en vindt plaats aan het begin van elke sprint. Het resultaat van dit event is een gezamenlijk plan voor de komende sprint. In dit maximaal 45 minuten durende event staan 3 onderwerpen centraal:

 • Sprintdoel. Het definiëren van een Sprintdoel is een zeer belangrijk onderdeel. Het kan al gedefinieerd zijn voor de sprint planning, maar moet wel aan het eind van de Sprint Planning bekend zijn. Het liefst ook uitgeprint en opgehangen als “wandspreuk” op je kantoor.
 • Wat hebben we daarvoor nodig? Samen met het team, met het sprintdoel voor ogen, selecteren we alle backlog items die je de komende sprint wil realiseren. Het team heeft een hoge commitment om het sprintdoel te behalen.
 • Hoe gaan we dat bereiken? Om de geselecteerde backlog items te realiseren is een plan nodig. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat staat als eerste op de backlog? Wat zijn (externe) afhankelijkheden? Welke oplossing kiezen we precies om de wensen in te vullen. Dit plan en de backlogitems vormen samen de Sprint Backlog.

Het proces

Je bent onderdeel van het team

Bij Impres werken we met meerdere multidisciplinaire teams. We zoeken het beste team voor jou uit. Dat is het team met de meeste ervaring met jouw branche of type oplossing. Het Scrum team bestaat meestal uit 3 of 4 teamleden, de Scrum-master, onze product owner en - last but not least - jou, de opdrachtgever. In het development team zitten allemaal Scrum Developers met een eigen specialiteit. De specialiteiten zijn programmeren, advies geven in de toepassing van online technieken, configureren en inrichten, visualisatie en gebruiker interactie. De samenstelling van het team is afgestemd op jouw opdracht.

Naast het developmentteam is er de Scrum Master. De Scrum Master is géén projectmanager! Scrum gaat immers uit van zelfsturende teams. Hij heeft een heel belangrijke faciliterende taak met de focus op het proces. Hij zorgt ervoor dat de Scrum Events kunnen plaatsvinden en neemt daarin vaak de leiding. Hij zorgt er ook voor dat het team zo productief mogelijk kan werken. Hij is tevens coach, geeft duidelijkheid van alle noodzakelijke elementen in het Scrumproces aan jou en de rest van het team. Je werkt als opdrachtgever nauw samen met onze Product Owner en Scrum Master.

Het proces

Dagelijkse voortgang check: Daily Scrum

De daily scrum — het dagelijks overleg over de stand van zaken. Elke dag heeft het team op een vast moment een zogenaamde Daily Scrum. Dit is een staand overleg van 15 minuten. Bij Impres noemen we dat ook wel de “Standup” (standup meeting).

Elk teamlid vertelt over de voortgang van zijn/haar eigen werkzaamheden. Het is belangrijk dat teamleden van elkaar weten wat ze aan het doen zijn, waar ze tegenaan lopen en wat de gevolgen daarvan zijn voor het beoogde sprintdoel. Is met de voortgang van gisteren het behalen van het sprintdoel binnen bereik of juist moeilijker geworden?

Zo’n Standup kan je als opdrachtgever belangrijke informatie geven over het verloop van deze sprint. Je bent als opdrachtgever van harte welkom om bij de Standup aanwezig te zijn.

Het proces

Dagprogramma van de product owner

Na de Standup gaat de product owner overleggen, aansturen, testen, accepteren, toelichten, stakeholders op de hoogte houden, backlog beheren en nieuwe user stories schrijven. Tussendoor lunchen en daarna weer overleggen, aansturen, testen, functionaliteit accepteren.

De product owner is een belangrijke spin in het web. De product owner heeft de belangrijkste taak binnen het team. Zijn of haar inspanning is bepalend voor de effectiviteit van het team en daarmee het succes van de sprint!

Het proces

Lunch wordt voor gezorgd

Als je bij ons op kantoor werkt hoef je geen lunch mee te nemen. Onze kantinejuffrouw biedt je een goed verzorgde lunch. Je zit samen met andere klanten die aanwezig zijn en alle teamleden aan één grote tafel. De sfeer is gemoedelijk en leent zich voor goed gesprek met andere klanten en teamleden over Scrum, politiek, games, series, flauwe grappen of over koetjes en kalfjes.

Het proces

Mee- en tegenvallers

Je hebt het als je in huis aan het klussen bent. Soms duurt en kost een klus meer of juist minder. Dat geldt ook voor de backlogitems. Dit betekent dat het realiseren van een backlogitem meer of minder dan de inschatting kost. In beide gevallen speel je als projectleider een heel belangrijke rol.

Bij tegenvallers is het van belang dat je samen met het team uitzoekt welke gevolgen er zijn. Is er een workaround te realiseren, komt het sprintdoel hiermee in gevaar? Gelukkig is er geen probleem zo groot of het is links- of rechtsom oplosbaar. Soms blijkt 50% ook al voldoende te zijn om (het belangrijkste deel van) jouw ‘uitdaging’ op te lossen. Je hebt een kundig en zeer ervaren team tot je beschikking die altijd met je meedenkt en samen met jou alle mogelijke opties inventariseert.

Bij meevallers kun je of meer backlog items laten uitwerken of uitbreiden. Het is daarbij wel heel belangrijk dat het sprintdoel gehaald moet kunnen worden.

Het proces

Besluiten nemen om het doel te halen

Het monitoren van het gerealiseerde aantal punten tijdens de sprint is een belangrijke taak. Wanneer er tijdens de sprint blijkt dat een backlogitem binnen het tijdsbestek van 1 punt is gerealiseerd terwijl er 2 voor stonden, dan is er ruimte gekomen voor een ander backlogitem van 1 punt of om een ander item gedetailleerder op te pakken.

Omgekeerd geldt dit ook. Als het realiseren van een backlogitem langer duurt dan ingeschat, kunnen er waarschijnlijk minder items binnen die sprint gerealiseerd worden dan van te voren ingeschat. Het is dan vervolgens aan jou, de projectleider geadviseerd door onze Product Owner, wat je wilt doen met natuurlijk het sprintdoel voor ogen.

Het proces

We bekijken het resultaat: Review

Een ander belangrijk Scrum Event is de Review. Evenals alle andere Scrum Events is deze ook getimeboxed (30 minuten).

In deze informele bijeenkomst kijk je samen met het team en eventuele uitgenodigde andere stakeholders naar het resultaat van de sprint. Is het sprintdoel gehaald? Wat is afgerond, welke waarde is toegevoegd, wat ging goed, welke hobbels zijn genomen? In hoeverre moet de Product Backlog daarop aangepast worden? Bij de Review wordt ook gekeken naar het effect van deze Increment op het product. Is een volgende sprint noodzakelijk?

Bij Impres is een demonstratie van het product vaak een onderdeel van de Review. Een belangrijk resultaat van de review is een Product Backlog die geactualiseerd, aangepast is op basis van de bevindingen en resultaten van de afgelopen sprints.

Het proces

We evalueren het proces: Retrospective

Het laatste Scrum Event, uiteraard ook weer getimeboxed (45 minuten), in een sprint is de zogenaamde Retrospective. Dit vindt plaats met het hele Scrum team. Zoals de term retrospectief al aangeeft wordt er achteraf beschouwend gekeken naar de sprint en het proces.

Concreet heeft de Retrospective 3 doelen:

 • Onderzoeken hoe de laatste sprint ging met betrekking tot mensen (teamleden, gebruikers, stakeholders, etc), relaties, processen en tools;
 • Verbeteringen concreet maken;
 • Een plan maken om deze verbeteringen te implementeren.

Met de resultaten uit de Retrospective kan het team, na elke sprint, zichzelf weer verbeteren.

Het proces

Zo snel mogelijk live en in gebruik nemen

Een belangrijk onderdeel van de filosofie achter Scrum is dat er kortcyclisch (met sprints) wordt gewerkt. Elke cyclus (sprint) resulteert in een ‘werkend product’ met werkende en geteste functionaliteit. Dat betekent niet dat het product alle functionaliteit heeft die je wenst of helemaal af is. Het sprintdoel is wel bereikt en dus kun je aan de gang met veel nieuwe functionaliteit.

Je bouwt bijvoorbeeld een nieuwe website. Na 1 week staat er een homepage. Er zijn nog geen vervolgpagina’s, maar je bent in ieder geval vindbaar. Na de tweede sprint zijn je productpagina’s en je contactpagina gereed. Na de derde sprint is je "community" ook live.

Een heel belangrijke advies voor livegang is dat je dat ‘moet’ plannen binnen de sprint en niet op de laatste dag.

Een livegang loopt namelijk altijd anders dan gedacht. Er kunnen bugs optreden, of er zijn andere externe onverwachte en ongewenste factoren. Dan is het heel prettig om een team om je heen te hebben dat, direct kan ingrijpen, aanpassen en ondersteunen waar dat nodig is. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen we je garanderen dat onze support nodig is!

Het proces

Nog een sprint?

Je hebt een werkend product, maar het is nog niet ‘af’. Je product kan nog meer waarde toevoegen als het doorontwikkeld wordt. Deze volgende sprint kun je direct erna plannen, maar ook 2, 3 weken, een maand of een jaar later. Natuurlijk plannen wij je volgende sprint met hetzelfde team, of een ander team als hun ervaring daar beter bij aansluit.

Voor elke volgende sprint duiken we graag met je de Product Backlog in en actualiseren we deze tijdens de volgende Backlog Refinement.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over Scrum of onze projecten?

Neem contact met ons op of kom langs voor een kop koffie/thee, smoothie of biertje!